+90 212 876 68 61

HAKKIMIZDA

Firmamz tayc sistemi ÇELK KONSTRÜKSYON olan yaplarn projelendirilmesi, imalat ve montaj konusunda hizmet vermektedir. Son dönemlerde yaadmz büyük depremler mevcut yap sistemlerine olan güveni azaltm ve dünyann önemli ana deprem kuaklarndan birinin üzerinde bulunan Türkiye’yi yeni, daha güvenli, çada ve teknolojik bir yap arayna yöneltmitir.Çeliin yeteri kadar tannmad ülkemizde, deneyimli ve uzman kadrosuyla ZADE ÇELK, sanayi ve hal yaplar bata olmak üzere Türkiye’nin güvenli ve modern yap ihtiyacna cevap vermeyi amaçlamaktadr.

VZYONUMUZ
Kurulduu günden itibaren yakalam olduu hzl büyüme trendini sürekli kendini gelitirerek devam ettirmek, müterilerinin deien ihtiyaçlarn tam olarak karlayabilmek ve sektöründe lider bir firma olmaktr.

MSYONUMUZ
çinde yer aldmz projelerde yatrmclarn gereksinimleri dorultusunda , uygun tasarm ve çözümler oluturarak “ KALTEL, DEPREME KARI TAM GÜVENL, ÇADA, ESTETK ve EKONOMK YAPILAR ÜRETEREK KOULSUZ MÜTER MEMNUNYET SALAMAKTIR."

DEERLERMZ
Müteri memnuniyeti; sal ve içi güvenlii; Maksimum kalite, minimum zaman ve maliyet; Depreme kar tam güvenli yaplar oluturmak; Estetik, ilevsel, çada ve yaratc tasarmlar; Sürekli iyilemek ve iyiletirmek; Deiimi ve zaman yakalamak; Çevreye uyumlu yaplar tasarlamak, çevreyi korumak.

FAALYET ALANLARIMIZ
» Sanayi ve Hal Yaplar 
» Çok Katl Yaplar 
» Konutlar 
» Endüstri Tesisleri 
» Hastaneler 
» Merkezleri

Çalma Alan : 5.000m2 Kapal Alan / 10.000m2 Açk Alan
Aylk Kapasite : 500 ton
Teknik Ekip : 3 naat Mühendisi / 3 naat Teknikeri
Fabrika Personeli : 30 kii

SEÇ-K politikamz aadaki gibidir;
ZADE ÇELK OLARAK, Tayc sistemi ÇELK KONSTRÜKSYON olan yaplarn projelendirilmesi, imalat ve montaj konularnda üretim ve hizmet sunumu kapsamnsa, merkez ofisimiz, fabrikamz ve antiye alanlarmzda kalite, çevre ve SG uygulamalarmz göz önünde bulundurarak;
• lgili tüm yasal artlara, belirlenmi müteri artlarna uymak,
• Gerçekletirilen tüm faaliyetlerde çevre boyut deerlendirmesi, proses ve SG risk analizi yaparak, çevrenin korunmasn salamak, çevre kirliliini, yaralanma ve salk bozulmalarn engellemek, müteri taleplerini en ksa zamanda ve en uygun ekilde yerine getirmek,
• Müteri ikayet ve isteklerini deerlendirerek müteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
• Çalanlarna deer vermek ve katlmn salamak,
• Ürün ve Hizmet kalitesinin etkinliini, çevre ve sal güvenlii performansmz, SEÇ-K sistemlerini sürekli iyiletirmek,

SEÇ-K politikamzdr.